Wat als het doorbreken van de emoties bij een scheiding verplicht zou worden?

Wat als het doorbreken van de emoties bij een scheiding verplicht zou worden? Op school en in onze opleidingen hebben wij deze belangrijke levenslessen niet meegekregen en dat is jammer.  Begrijpen hoe negatieve en positieve emoties werken in relaties, zou heel veel leed kunnen voorkomen. Juist door de negatieve emoties gaat het veelal mis bij echtscheidingen. Scheiden is één van de meest stressvolle gebeurtenissen in ons leven. Je leven staat volledig op zijn kop en niets is meer zeker of gewoon.

Wanneer je besluit om te trouwen, is scheiden wel het allerlaatste waar je bij stil staat of waar je bij stil wilt staan. Je bent dan elkaars geliefden, maatjes, partners. En dan komen er kinderen. Ook hoe we hiermee omgaan hebben we niet geleerd op school. Behalve van samen partners zijn, wordt je bij het krijgen van kinderen ook samen ouder. En dan komt het moment dat één van beide wil scheiden. Hoe we daar mee omgaan is heel vaak niet zo fraai. Negatieve emoties gieren door de ruimte, partners gaan elkaar doodzwijgen, uitschelden, verwijten naar het hoofd gooien en vaak gebeurt dit ongemerkt in het bijzijn van de kinderen. Vergeet ook de lichaamstaal niet want ook die kan verregaande gevolgen hebben. Dat moment is het punt waar we als volwassenen bij stil moeten gaan staan en in actie moeten gaan komen in het belang van de kinderen.

Wat als het doorbreken van de emoties bij een scheiding verplicht zou worden?

GEEN PARTNERS MEER,

WEL VOOR ALTIJD OUDERS!

Waarom de stap van Partner naar Ouder zo belangrijk is wanneer je gaat scheiden?

Het antwoord hierop is heel simpel. Jij en je partner gaan scheiden als partners. Maar jullie gaan NIET SCHEIDEN ALS OUDERS. Met het krijgen van kinderen blijf je voor altijd aan elkaar verbonden of dat je dat nu wilt of niet. De genen van jou en van je ex-partner zijn verweven in jullie kinderen. Wijs je je ex-partner af, dan wijs je ook je kind af. En is dat wat je wilt? De enige die hier antwoord op kan geven, dat ben jij.

In de Volkskrant van 27 maart jongstleden werd mijn aandacht getrokken naar de volgende pakkende tekst. “Rechtbank Zwolle dwingt scheidende ouders in gesprek te gaan met kinderen en concrete afspraken te maken”. Duidelijkheid is voor kinderen heel erg belangrijk en het is weer een stap in de goede richting naar bewustmaking van ouders en aandacht voor kinderen van gescheiden ouders. En toch kwam er een stukje weerstand bij mij naar boven. Niet omdat er zulke goede, belangrijke en helaas noodzakelijke stappen moeten worden gezet. Daar wordt door vele partijen hard aan gewerkt en stapje voor stapje zal dat gaan leiden naar bewustwording van volwassenen.

De weerstand die ik voelde heeft te maken met het volgende: Scheidende ouders moeten niet worden gedwongen om in gesprek te gaan met de kinderen, maar scheidende ouders moeten worden verplicht om eerst hun eigen puin op te ruimen, emoties te elimineren alvorens de kinderen erbij te betrekken. Dat de kinderen betrokken worden bij het maken van afspraken die betrekking hebben op hen, dat kan ik alleen maar toejuichen. Maar eerst zal de emotie tussen de ouders eruit moeten en de communicatie dusdanig veranderen dat ze met respect in staat zijn te communiceren. En hun kinderen niet tot last zijn.

Bij scheiden moet je eerst terug naar de basis. Pas dan kun je verder met het echtscheidingsproces.

Mannen en vrouwen die scheiden en daarbij als partners elkaar het leven volledig zuur maken, daar moet een eind aan komen. En ik besef me echt wel dat dat niet van de ene op de andere dag mogelijk is. Het is fantastisch dat er steeds meer aandacht komt voor kinderen die worden getroffen door de scheiding van hun ouders. Mannen en vrouwen die bij de scheiding de emotionele bom niet onschadelijk kunnen maken, moeten nog meer bewust worden gemaakt wat de consequenties zijn van hun handelen. Dit kan door volledig terug te gaan naar de basis.

Bij een scheiding heeft het kind (hebben de kinderen) de hoogste prioriteit. Om mannen en vrouwen in scheiding hier bewust van te maken, zullen zij hier educatie in moeten hebben.Wat als het doorbreken van de emoties bij scheiding een verplicht zou worden? Verplicht voor elke scheidende ouder, zodat je leert wat het belang is om de stap van partner naar ouder de maken. Het allerhoogste belang van de stap van partner naar ouder zijn de kinderen. Bij scheiden gieren de negatieve emoties in de rondte en dat kan respectvol scheiden behoorlijk ingewikkeld maken. Je gaat tenslotte niet voor niets uit elkaar. Maar zijn die negatieve emoties het probleem van de kinderen of is het de verantwoordelijkheid van jou en je ex-partner om dit op te lossen? Wanneer je zover bent gekomen met het lezen van dit artikel dan kun je hier vast wel een passend antwoord op geven.

Bij scheiden heb je de keuze. Welke keuze maak jij?

Afgelopen week had ik een boeiend gesprek met een top advocate. We raakten in gesprek over de betrokkenheid van kinderen bij de scheiding. Zij stelde mij de volgende vraag. “Wat vind je ervan dat kinderen door de rechter worden gehoord bij een scheiding”. Bij deze vraag ging ik even terug in de tijd. In de periode van mijn eigen scheiding heb ik de brieven van de rechtbank voor mijn twee oudste kinderen resoluut verscheurt, omdat mijn ex-partner en ik niet echt on speaking terms waren. Ik wilde voorkomen dat onze kinderen partij moesten kiezen en ik wilde ze niet onnodig verder wilde belasten met de scheiding, waar ze onbewust toch veel van mee kregen.

Als ik nu terugdenk, besef ik dat het absoluut niet bij me was opgekomen om de brieven te verscheuren als mijn ex-partner en ik onze emotionele gevoelens destijds opzij hadden kunnen zetten en onze advocaten ons hadden gestimuleerd om de stap van partner naar ouder te maken. Dat die stap belangrijk is voor de kinderen kan ik aan alle kanten onderschrijven en dankbaar ben ik dat mijn ex-partner en ik samen ouder kunnen zijn van onze drie prachtkinderen en samen bij voor hen belangrijk momenten kunnen zijn.

Het is absoluut belangrijk en super dat kinderen worden gehoord. Maar ik heb hier wel een kanttekening bij. De ouders van de kinderen zullen eerst de stap moeten hebben gemaakt van partner naar ouder, zodat de emotie, de alles vernietigende emotie eruit is. Pas op dat moment kunnen er in overleg met de kinderen afspraken worden gemaakt die van directe invloed op hen zijn.

Kies je ervoor dat je op een respectvolle manier samen Ouder bent!

Of

Kies je ervoor dat je elkaar in de haren blijft zitten en hiermee blijvende schade veroorzaakt bij je kinderen.

In mijn volgende blog kun je meer lezen over “wat als het doorbreken van de emoties bij een scheiding verplicht zou worden?”  En waarom mannen en vrouwen die gaan scheiden eerst terug moeten naar de basis, omdat scheiden één grote emotionele bom is. En bommen kunnen onschadelijk worden gemaakt. Wil je weten hoe, neem contact met mij op (06 2702 2736 | info@colettecosijn.nl)